Visie, missie en strategie

Iedere organisatie heeft een basis nodig om vanuit te werken, iedere organisatie heeft een visie en een missie, misschien niet altijd mooi verwoord of op papier geschreven. Toch hebben alle organisaties een doel waarnaar zij werken. De vraag is echter weten alle medewerkers van de organisatie wat deze doelen zijn. Mirror Consultancy faciliteert bedrijven bij het  ontwikkelen, vaststellen en herijken van hun visie en missie, en vooral hoe deze te bereiken door een strategieplan te ontwikkelen en uit te voeren.

Vaak werken we volgens ons eigen VIKMIS model en gaan we net even verder dan de visie vast te stellen. VIKMIS staat voor:

V = Visie
I = Identiteit
K= Kernwaarden
M=Missie
I =Imago
S =Strategie

Door als organisatie te ontdekken waar je kernwaarden liggen, kun je daarmee de eigen identiteit en imago beter profileren en daarmee als organisatie meer vertrouwen kweken voor de prestatie.
Een mooi proces om in 1 of 2 dagen met [management] teams vast te stellen.
We sluiten daarbij niet af met een mooie woorden op papier, maar met een concreet actieplan om direct aan de slag te gaan en deze doelen te behalen.

Business action plan

Geef een reactie